IROP

V našem objektu začíná působit sociální podnik Osoblažská dílna s. r. o., jež zahajuje vou podnikatelskou činnost spočívající ve výrobě svící a mýdel. Finanční prostředky na realizaci projektu na stavební úpravy a vybavení tohoto podniku byly poskytnuty z Integrovaného regionálního operačního programu - realizace projektu Ruční výroba v Hlince (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009718).